Uredili smo okolico kranjskega McDonaldsa in namestili s podzemni namakalni sistem Claber®. Kljub temu, da je bil projekt izveden v zimskem času in da je bil teren zelo grob (v času naše montaže je bilo pravzaprav še eno samo veliko gradbišče), je ekipa MT Cvek brez večjih težav premagala vse ovire in uspešno ter na zadovoljstvo uporabnika namestila avtomatiziran namakalni sistem pravočasno do odprtja novega McDonaldsa v Kranju.

Share