Follow Us

Izraz mikro-namakanje opisuje tip namakalnega sistema, kjer se voda dovaja skozi majhne razpršilce v obliki pršenja ali meglice. Ti razpršilci zagotovijo zadostno in natančno odmerjeno količino vode nad površino tal, zelo blizu rastline. Mikro-namakalni sistemi so izjemno priljubljeni v sušnih območjih in v urbanih okoljih, kjer so zaloge vode omejene ali je voda relativno draga. Mikro-namakanje se uporablja predvsem v sadovnjakih, vrtovih in rastlinjakih, prav tako pa tudi pri okrasnih zasaditvah.

Prednosti mikro namakanja


  • Varčevanje z vodo zaradi minimalnega izhlapevanja in globokega pronicanja.
    Prihranki energije, saj ta tip namakalnega sistema ne potrebuje zahtevnejše krmilne enote.
  • Za delovanje ne potrebuje visokega vodnega tlaka.
  • Mikro-namakalni sistem pripomore k zaviranju rasti plevela, saj je navlažena površina omejena, zaradi česar se tudi pojavnost bolezni zmanjša.
  • Omogoča avtomatizacijo, kjer upravljanje z namakalnim sistemom prenesete na krmilno uro.