Follow Us

Polžereja in sadjarstvo sta se v zadnjih letih tudi v Sloveniji precej razvila. Vse več ljudi, ki ima na voljo malce večje kmetijske ali obdelovalne površine se odloča za postavitev polžjih farm ali sadnih nasadov. Kljub temu, da se zadeva sliši enostavna, pa je vse prej kot to. Najprej je potrebno narediti podrobno analizo tal, pripraviti teren, ga ograditi s predpisanimi ograjami in zasaditi rastline za prehrano polžev, nato pa vnesti matično čredo polžev. Prav tako je v sadjarstvu ponekod potrebno namestiti zaščitne mreže proti toči ali pa mreže za senčenje.

Tako farme polžev kot sadovnjaki in ostali nasadi različnih kultur potrebujejo konstantne vire vode za namakanje. Naša značilnost je, da se brez težav prilagodimo različnim okoljem in pogojem ali načinu zalivanja.

V letih od 2011 do danes smo z namakalnimi sistemi Claber® opremili skupno preko 50 farm za vzrejo polžev različnih velikosti ter sadovnjakov z različnimi vrstami sadnih kultur. Iz naših dosedanjih izkušenj smo ugotovili, da je vsaka farma ali sadovnjak zaradi svojih geografskih in ostalih značilnosti v določenih pogledih drugačna, zato sta pristop in izdelava ponudbe za vsak objekt zalivanja specifična.

Ključne smernice in zahtevani podatki za izdelavo ponudbe za namakalni sistem


  • Obvezna je skica terena z dimenzijami ter razporedom, številom in dimenzijami gred, zasajenih vrst in podobno, tj. projekt.
  • Kakšen je vir vode in koliko je oddaljen od lokacije farme/sadovnjaka?
  • Ali je na parceli oziroma pri vodnem viru električno omrežje?
  • Ali potrebujete avtomatsko zalivanje?
  • Koliko gred hkrati bi radi zalivali?
  • Kakšen način zalivanja bi radi uporabili? Obstaja namreč več načinov in možnosti zalivanja: s turbinskimi razpršilci, z mikro razpršilci ali s kapljičnim namakanjem. Vse je odvisno od vaših potreb in želja ter načinov vzdrževanja in obdelovanja gred ter sadnih nasadov.
  • Za izdelavo ponudbe so obvezni tudi kontaktni naslovi in podatki naročnika.