Najlepša hvala za vaš odgovor ter podane informacije, ki kažejo na to, da ste resni in odgovorni do svojega dela – točno takšni s kakršnimi bi si želeli sodelovati.

Share